BESZÁMOLÓ a külföldi szakemberek képzéséről

2020. január 30-31-én 20 fő külföldi szakember részvételével valósult meg Kommunikációs stratégiák és stílusok című kompetenciafejlesztő képzésünk. A két napos tréningen as 15 fő észak-komáromi hivatalnok mellett, dunaszerdahelyi (1 fő) és kolozsnémai (2 fő) (felvidéki) szakemberek mellett magyarkanizsai (2 fő) (vajdasági) szakemberek is részt vettek. Az együttműködő partnerek kérése azt volt, hogy ügyfélkezelésben aktív, az ügyfelekkel rendszeresen találkozó szakemberek vehessenek részt. Tekintettel arra, hogy a projekt célja a nemek közötti esélyteremtő stratégiák fejlesztése, így a képzési program is e köré szerveződött. 

A képzés előkészítésében Denisa Kovácsová asszony, Komárno Város elöljárója vett részt aktívan, akivel a projekt szakmai vezetője vette fel a kapcsolatot a projekt végrehajtása során. Illés Kádek Kata a képzést a projekt összefoglalójával indította és bemutatta a nemzetközi együttműködésben szerzett tapasztalatokat, a két országban lebonyolított kutatás eredményeit és tanulságait. 

Mivel a résztvevők nem mindegyike ismerte egymást, ezért a képzés bemutatkozó körrel kezdődött, a Péter-Pál gyakorlat alkalmazásával. Ezt követően rövid prezentáció került bemutatásra a kommunikációs stílusokról, stratégiákról. Később a résztvevők több, a kommunikációs készségeiket felmérő kérdőívet, tesztet töltöttek ki, melyet közösen kiértékeltünk minden résztvevővel, majd közösen megbeszéltük az eredményekből származó tanulságokat. 

Annak érdekében, hogy a résztvevők ügyfélkezelési készségei fejlődjenek, különböző helyzetgyakorlatokban próbálhatták ki magukat, különböző kommunikációs stratégiák és stílusok mentén. Kiemelt figyelmet fordítottunk a látensen bennünk élő sztereotípiák felismerésére, tudatosítására és lebontására, hiszen ezek mind akadályai lehetnek az egyenrangú, esélyegyenlőséget biztosító kommunikációnak. A szituációs játékokat nagy örömmel fogadták a résztvevők, hiszen ellentétben a hazai gyakorlattal, nekik ilyen típusú fejlesztésben eddig nem gyakran volt részük.

A képzés során mindezen kívül a kommunikációs gátak és azok feloldási módjairól, eszközeiről, a verbális és nonverbális eszközök alkalmazásairól, az aktív meghallgatásról és annak eszközrendszeréről, valamint az asszertív magatartás és kommunikáció fogalmáról, és alkalmazásáról szereztek új ismereteket a résztvevők. A kétnapos képzés során az elméleti és gyakorlati elemek 10-10 órában valósultak meg, önismereti és kommunikációs kompetenciákat fejlesztettünk a hatékony és egyenrangú ügyfélkapcsolati munkához szükséges együttműködő kommunikáció elérése érdekében, az egyenlő bánásmód érvényesülése céljából. A figyelem fenntartására kávé- és ebédszüneteket iktattunk be a képzés során. 

A kellemes hangulatú tréning zárásaként asszertív mondatok megfogalmazására került sor, amelyek én-közlésekkel kezdődnek és objektív módon fejezik ki a közlő személy érzéseit, helyzetét és a benne kavargó esetleges indulatokat, segítve ezek transzfromálását befogadható verbális üzenetekké. 

A visszajelzések alapján a résztvevők mindegyike jól érezte magát, és hasznos, munkája során alkalmazható tudásra tett szert. Nemzetközi kitekintést is kaptak a nemi esélyegyenlőség aktuális kérdéseiről. Kiemelték, hogy a megfelelő kommunikáció mentálhigiénés szerepet is játszik életünkben, és rendkívül fontos az egymással való kommunikáció minősége, hiszen a hivatalon belüli hangulatot is meghatározza.

0

Ezek is érdekelhetik

Ajánlások
Ajánlások
A nemek közötti esélyegyenlőség zárótanulmány HU
A nemek közötti esélyegyenlőség zárótanulmány HU
Problématérkép SK
Problématérkép SK

netwerk

Vélemény, hozzászólás?