Rólunk

„Jobb polgárt, jobb hazafit, s jobb embert nevelni, ez a népfőiskola célja.” – Móricz Zsigmond

Missziónk

A Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság az egykori Tatai Népfőiskola és névadónk, Magyary Zoltán szellemi örökségére építve biztosítja az egyének számára a világban való eligazodáshoz szükséges élethosszig tartó tanulás közösségi lehetőségét a tudás hozzáférhetővé tételével. Egyesületünk a felelős, cselekvő ember iránt elköteleződve, a közigazgatás emberléptékűvé tételével, a helyi értékek és kezdeményezések támogatásával, a fenntartható fejlődés tudásalapú feltételeinek megteremtésével segíti elő az egyén boldogulását és az élhető társadalom megerősítését.

Bemutatkozás

Az újraindult népfőiskolai tevékenység a hagyományokat követve, de az alakulás idejének igényeire épülve kezdődött meg 1995-ben.

Tanfolyamaink résztvevőinek többsége a tatai és a környékbeli települések lakói. Az eddig beiratkozott hallgatók létszáma meghaladja az ötezer főt. Jelenleg a volt Piarista rendházban – mely egyben székhelyünk is – tartjuk programjaink zömét, de irodát működtetünk a felújított Fischer-házban is.

Közművelődési tevékenységünket a népfőiskolai mozgalom hagyományainak megfelelően szerteágazó területeken végezzük. A szabad művelődés, az élethosszig tartó tanulás, továbbá a kompetenciafejlesztés lehetőségét közhasznú státuszunknak megfeleltetve igyekszünk minél szélesebb kör számára ingyenesen elérhetővé tenni.

Feladataink ellátására Tata Város Önkormányzatával határozatlan időre kötött közművelődési megállapodásunk a garancia. Olykor a természeti- és környezetvédelmi programhoz, máskor múltunk, történelmünk jeles helyszíneihez kapcsolódtak. A képzési programoknak szerves részét képezik a “Látóutak”, amelyek kiegészítik az elméleti ismereteket, bővítik a tapasztalatszerzés lehetőségét.

Hisszük, hogy a népfőiskola eddigi tevékenysége jelentősen hozzájárult az itt élők identitásának erősítéséhez, a hagyományos tatai lokálpatriotizmus gazdagításához. Nem utolsó sorban a város és a megye gazdag múltjának megismeréséhez, valamint a modern világunk változásainak megértéséhez, az új ismeretek megszerzéséhez.

Tevékenységeinket a jövőben is ezen törekvések és célok mentén kívánjuk folytatni.

Értékeink

Az MZNT közösség- és gondolatformáló műhely, amely a cselekvő egyén fejlődését szolgálja az élethosszig tartó tanulás támogatásával a fenntartható fejlődés érdekében.

20

Oktatók

25

Tanfolyamok

2000+

Hallgatók

91.79%

Sikermutató

Államilag támogatott

Képzéseink stabil, államilag finanszírozott alapokon nyugszanak, ezért a tanulók nyugodtan és díjmentesen készülhetnek a vizsgákra.

Látóutak

Az elméleti ismereteket kiegészítéseként, bővítik a tapasztalatszerzés lehetőségét.

Szellemi örökség

Magyary Zoltán szellemi örökségének helyi ápolását szolgálja a szülőházán elhelyezett emléktábla.

Népfőiskolai tevékenység

A Tatán az újraindult népfőiskolai tevékenység a hagyományokat követve, de az alakulás idejének igényeire épülve kezdődött meg 1995-ben.

Fenntartható fejlődés

A fenntartható fejlődés tudásalapú feltételeinek megteremtésével segíti elő az egyén boldogulását és az élhető társadalom megerősítését.

Minőségi oktatás

A helyi oktatás támogatásaként bevezetésre került az e-learning, mellyel távolról is elérhetőek a kurzusok, és a tanuló akár otthonából vizsgázhat.

Helyszín

Megszakítás