Első jó gyakorlat találkozónk Magyarkanizsán

Az Erasmus+ KA-2 Stratégiai partnerségek – 2020-1-HU01-KA204-078753 kódjelű, az Innovatív jó gyakorlatok cseréje a szépkorúak digitális készségeinek fejlesztéséhez című nemzetközi projektünk új állomásához érkezett. A négy országot (Magyarország – Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság, Románia – Humán Reform Egyesület, Szerbia CNESA OMI, Szlovákia – Marthos o.z.) érintő projekt jó gyakorlatok gyűjteményét hozza létre az idősek digitális kompetencia-fejlesztése tárgyában – mely innovatív módszerrel párosul a gyakorlati ismeretek elsajátítása fázisában: a felnőttoktató átadja az általános számítástechnikai ismereteket, a fiatalok pedig szó szerint leülnek az idősek mellé, és közvetlen segítséget nyújtanak a frissen megtanult ismeretek alkalmazásában. Mindenki egyformán kap segítséget, saját képességeire szabva. További projekt információ: https://mznt.hu/palyazataink/innovativ-jo-gyakorlatok-csereje-a-szepkoruak-digitalis-keszsegeinek-fejlesztesehez/ 

Projektünk eltelt egy éve – s amikor végre találkozunk!

A 2020 szeptembere óta tartó hároméves megvalósítást a pandémia annyiban nehezítette, hogy nem adódott alkalmunk személyes találkozón megvitatni a sorban egymás után következő jó gyakorlatokat, mindössze előkészíteni azokat az online kapcsolat megteremtésével. Most végre eljött a mi időnk, projekttalálkozóra szólt a meghívónk a délvidéki Magyarkanizsára. Hivatalos projektprogramunk 2021. június 29-én 9 órakor kezdődött a CNESA partnerünk székhelyén. Műhelymunkánkon a helyi önkormányzat részéről képviseltette magát Bagány Ágnes közoktatási és ifjúságpolitikai, Vörös Turu Anita művelődésért és civil szervezetekért felelős tanácstag, valamint szakmai közreműködőként vett részt az eseményen Dr. Madarász Sándor szakképzési tanácsadó, több, szépkorúaknak szánt informatikai képzés felelőse. Az első napirendi pontban Sarnyai Károly, a CNESA OMI igazgatója megnyitotta a találkozót, bemutatta a projekttagokat, majd a projekt vezetője (Dr. Nagyháziné Szabó Bernadette, MZNT) röviden összefoglalta a közel egy évben végzett megvalósító, menedzsment és disszeminációs munkát. Borsó Tibor, az MZNT elnöke elhelyezte a projektet a 26 éves tatai népfőiskola sokrétű tevékenységi palettáján, majd Sarnyai Károly röviden ismertette a fogadó szervezet és régiója történetét.

Szakmai munka, közös gondolkodás

Korábban megalkotott jó gyakorlat sablonunkba folyamatosan bekerülnek a hívószavak, az esetlegesen megoldandó probléma kategóriába sorolható kérdések és nehézségek, a leírások, a célcsoport jellemzői, az adaptálhatóság részletei stb. A „Jól előkészített program fél siker!” című jó gyakorlatunk megbeszélése során először azon szempontokat gyűjtöttük össze, melyeknek tekintetbe vételével a csoport heterogén volta ellenére sikerrel kecsegtethet egy-egy képzési folyamat: az idősek előképzettsége (mikor és mennyit használ számítógépet; mennyire nyitott az élethosszig tanulásra), fizikai állapota (oktatói figyelem az egyéni fiziológiai problémákra), a tanfolyam ellenértéke (jó-e a teljesen az ingyenes képzés?), az „újra beülni az iskolapadba” effektus és kezelése (mindenki elmondhatja, miért érkezett a csoportba, kimondja, így megerősíti motivációját, és ezzel beilleszti magát a csoportba), túljelentkezés esetén a későbbi csatlakozás motivációjának megtartása (várólistába sorolás, jelentkezői sorrendiség követése, folyamatos kapcsolattartás a várakozókkal és beszámoló a képzés előrehaladásáról). E jó gyakorlatunk leírásánál megfogalmazott tételeink: a célcsoport speciális igényeihez alkalmazkodó óraszám; a képzés meghirdetése célcsoporthoz szabott felületeken, platformokon; szemléltető, gyakorlatias oktatási módszer (pl. floppytól az okostelefonig – tárgyak bemutatása); a szakszavak előzetes tisztázása (akár rövid szakszótár elkészítése); a helyszín akadálymentesítése.

A „Hogyan látja a másik oldal?” című jó gyakorlatunk szintén az először elemekre bontás, majd a puzzle közös munka általi újbóli összerakásának folyamatán haladt át. Feltevésünk: nem minden program teszi lehetővé a rugalmas hozzáállást és a folyamat közbeni módosításokat, de a következő képzés tervezésekor be lehet építeni azokat. Ezért lényeges kidolgozni az elégedettség mérésére szolgáló kérdőívet, mely az alábbi szempontokat vizsgálja a visszajelzések földolgozásakor: a képzés terjedelme; az elmélet és a gyakorlat aránya; az előadó érthetősége és felkészültsége; az oktatási módszerek megfelelősége; az elvárások teljesülésének mértéke; a körülmények értékelése (megközelíthetőség, fény, hőmérséklet, kivetítés mérete, higiéniai feltételek); tárgyi feltételek; a képzés megszervezésének folyamata; a megszerzett tudás egyéni hasznosíthatósága; hajlandóság a folytatódó képzésen való részvételre; egyéb megjegyzésekre lehetőség megadása.

Következő lépés

Személyes partnertalálkozónk legközelebbi dátuma és helyszíne: 2021. július 20-22., Székelyudvarhely. Jó gyakorlatunk címe: ”A számítógép kora”. Tudósításunkat tehát hamarosan folytatjuk.

Első jó gyakorlat találkozónk Magyarkanizsán