Pályázat alapadatai

Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA- 2020-01444
Projekt címe: MaTata – helyi értékek a matematika tükrében
Támogatás összege: 10.000.000 Ft.
Támogatás mértéke: 100%
Projekt kezdete: 2020. december 01.
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. október 31.

A projekt keretében olyan tevékenységek megvalósítását célozzuk, melyek elősegítik a társadalmi felzárkózást, kiegészíti az alapellátásban biztosított szolgáltatásokat, jelen esetben az iskolai oktatást. Tevékenységünk fő célja Tata lakosságának (mint szülők, testvérek, tanári közösségek, érdeklődők), de a lakosságon belül különösen az általános és középiskolások közösségfejlesztése, tudásának bővítése a hagyományőrzés és a helyi értékek közvetítésével, a matematika eszköztárával, ezzel is erősítve a helyi közösség kohézióját, identitásának erősödését, illetve társadalmi részvételét.