Szakmai zárszó

Szakmai zárszó
Beszámoló a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság 
EFOP-5. 2. 2-17-2017-00043 számú projektjének
teljes futamidejére, a 2018. február 1-től 2020.01.31-ig  terjedő időszakra

A Transznacionális együttműködések című pályázatra benyújtott pályázati anyagunk 2017 őszén nyert támogatást. Az elnyert összeg 50.000.000.-Ft melyet a két évet átölelő eseménysorozat illetve az azt kísérő kutatás lebonyolítására használhatunk fel.

A projekt menedzsment 2018 tavaszán állt fel, s folyamatosan dolgozott a szakmai lebonyolításon, az ajánlatkéréseken, szerződés kötéseken, szakmai programok szervezésén, megvalósításán, valamint a beadandó kifizetési kérelmeken, szakmai beszámolókon és hiánypótlásokon, a szükséges kiegészítő dokumentáción.

A külhoni partnerek bekapcsolódásával, az eredeti tervnek megfelelően zajlottak a programok a résztvevő megvalósítók lelkes, színvonalas munkájának köszönhetően. Emellett egyre szélesebb körben váltak ismertté a project célkitűzései és egyre több szakmai partner csatlakozott a szakmai megvalósítók köré határon innen és túl egyaránt. Erre amiatt is szükség volt, mert a külhoni partnerszervezetek szakmaiprofilja némileg eltér a népfőiskoléától, s ők további szakmai partnerek bevonását szorgalmazták, hogy a munkában kellő szakmai mélységgel tudjanak részt venni. 

Nagy sikerrel, komoly érdeklődés mellett folytak a rendezvények, köztük műhelymunkák és jó gyakorlatokat bemutató tanulmányi utak a hazai konvergencia régiókban.

Miután kiválasztásra került a szakmai megvalósító és felállt a szakértői team, egyeztettünk és kutatáselőkészítő műhelymunkát tartottunk, majd összeállítottuk a kutatás alapjául szolgáló kérdőívet. A beérkező kitöltött kérdőívek és a felvett interjúk alapján a szakmai megvalósító partner, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet készítette el a kutatás záróbeszámolóját, amely összehasonlítja a hazai és a Szlovákiai helyzetképet és kiemeli a nagyobb eltéréseket a nemi esélyegyenlőség területén.

A projektben a tervezett programok esetében a résztvevők száma szinte minden esetben elérte, vagy meghaladta az eredetileg tervezettet. A résztvevők létszámát a jelenléti ívek alapján elkészített táblázattal, illetve az eseményeket készült fotódokumentációval támasztjuk alá.

A szakmai munka a tervezett ütemterv szerint zajlott, a projekt végére teljesítettük a kitűzött célértékeket. A rendezvények a tervezett létszámmal valósultak meg: a három országból összesen több, mint 400 szakember kapcsolódott be a megvalósításba. A projekt sikerét bizonyítja, hogy a 2020 január végi Zárókonferencia résztvevőinek száma meghaladta a 120 főt!

A műhelymunkák megvalósultak, összesen a két év alatt 12 műhelymunka zajlott 2018 ősze és 2020 januárja között. A projekt végére teljesítettük a kitűzött célértéket. A műhelyeken átlagosan mintegy 15 fő vett részt, köztük hazai, szlovákiai és vajdasági szakemberek.

A jó gyakorlat tanulmányi utak is megvalósultak, összesen a két év alatt 8 tanulmányi út zajlott le 2018 ősze és 2020 januárja között. A projekt végére teljesítettük a kitűzött célértéket. A tanulmányi utakon átlagosan mintegy 30 fő vett részt, köztük hazai, szlovákiai és vajdasági szakemberek.

Ezúton szeretném megköszönni határon túli és hazai szakmai partnereinknek, hogy együtt játuk végig ezt az utat, a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság munkatársainak szorgalmas bevonódásukat, és az EMMI-nek, hogy a forrást biztosításával támogatták programunkat, lehetőséget adva a megvalósításra ezen a mindannyiunk életét érintő esélyegyenlőségi területen.

Illés Kádek kata

a projekt szakmai vezetője 

0

Ezek is érdekelhetik

Ajánlások
Ajánlások
A nemek közötti esélyegyenlőség zárótanulmány HU
A nemek közötti esélyegyenlőség zárótanulmány HU
Problématérkép SK
Problématérkép SK

netwerk

Vélemény, hozzászólás?