3 év, 4 csapat, 12 nemzetközi találkozó, 16 jó gyakorlat-egy szuper projektben

3 év, 4 csapat, 12 nemzetközi találkozó, 16 jó gyakorlat – egy szuper projektben

avagy egy zárókonferencia margójára

Évet zárt az Erasmus+ projektünk. A magyarkanizsai CNESA OMI, a székelyudvarhelyi HUREF és a martosi Marthos o.z. képviselői a tatai koordinátor, azaz a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság invitálására érkeztek a zárókonferenciánkra. 

A helyszín

Tatán, a koordinátor székhelyén gyűltünk össze. Folytathatnánk a mondatot: „ahol megnyitottuk a projektünket is”. Pedig nem így történt. A covid helyzet miatt a tényleges indításhoz (2020 szeptembere) képest sajnos csak 10 hónap múlva találkozhattunk először személyesen. S addig? Nem tétlenkedtünk, mert jócskán használtuk az online találkozás lehetőségét, és ütemezetten haladtunk előre a projektben, egymás után létrehozva az újabb jó gyakorlatokat. Egészen addig, míg nem véglegezhettük őket a partnerek székhelyén.

16 jó gyakorlat – egy gyűjteményben   

 Először a belső értékelő munkacsoport, majd a 13 külső szakértői véleményezés szűrőjén haladtak át a jó gyakorlatok, hogy a javaslatok, kiegészítések beépülhessenek a tartalmi, módszertani részekbe.

A zárókonferenciára így már véglegesített jó gyakorlatok az alábbi témakörökben segítik felhasználóikat:

 • a csoportalkotás kérdései idősek digitális képzéséhez,
 • fiatalok motivációs kérdőíve a mentorként való bevonásukhoz,
 • a digitális eszközök általános bemutatása (a számítógéptől az okostelefonon át a gondosóráig),
 • a kapcsolattartás és az online képzés lehetőségei (a Skype-tól a Zoomon át a saját e-mail fiókig),
 • a közösségi média használata,
 • a webes vásárlás és az e-ügyintézés lehetőségei,
 • kéretlen tartalmak és álhírek kezelése,
 • idősek elégedettségi kérdőíve a képzés után.
3 év, 4 csapat, 12 nemzetközi találkozó, 16 jó gyakorlat-egy szuper projektben

A modell, ami működik

A négy partner nem „csak” egy tantervet, módszertani gyűjteményt hozott létre három évnyi kitartó munkával, hanem egy innovatív felnőttképzési modellt is nemzetközi szintre emelt. „Ülj mellém!” – szólt a korábbi tatai népfőiskolai képzés jelmondata. A digitális kompetencia-fejlesztésre jelentkező időseket fiatal önkéntesek segítik abban, hogy a gyakorlati ismeretek is rögzüljenek. Az 50 órás iskolai közösségi szolgálat nélkül is működik a modell, hiszen a Vajdaságban is sikerült fiatal mentorokat bevonni a projekt pilot képzéseibe. Saját jó gyakorlatunk (motivációs kérdőív) felhasználásával érkeztek a diákok a magyarkanizsai és horgosi képzésre. Szintén a mi jó gyakorlatunk (elégedettségi kérdőív) „vizsgázott” a tanfolyam végén, a részt vevő idősek véleményének kikérésekor.

A zárás napja            

08.22-én újabb mérföldkőhöz érkezett a projektünk: zárókonferenciával zártuk le a hároméves munkafolyamatot.

Először Borsó Tibor köszöntötte a résztvevőket, majd Dr. Nagyháziné Szabó Bernadette projektmenedzser összefoglalta a három évet számokban is: 16 jó gyakorlat, 13 külső szakmai értékelés, 23 utazó projekttag, 325 megjelenés 63 különböző felületen, 21 online és 10 személyes találkozó, egy nyitó- és egy zárórendezvény, 880 e-mailváltás. 

3 év, 4 csapat, 12 nemzetközi találkozó, 16 jó gyakorlat-egy szuper projektben

(Képünkön az MZNT Erasmus projektvezetője és Poczik Ernő önkéntes-koordinátor)

Szilassi Andrea informatikus könyvtáros, a netnagyiklub.hu ötletgazdája és tulajdonosa és Izing László kollégánk mint szakmai értékelők tartottak előadást a projektről.

3 év, 4 csapat, 12 nemzetközi találkozó, 16 jó gyakorlat-egy szuper projektben

(Képünkön: Szilassi Andrea bemutatja prezentációját)

3 év, 4 csapat, 12 nemzetközi találkozó, 16 jó gyakorlat-egy szuper projektben

(Képünkön Izing László értékeli a projektet)

Sarnyai Károly magyarkanizsai, Balla Zoltán székelyudvarhelyi és Edmár Attila martosi partnereink arról beszéltek, hogy hogyan élték meg a projektet, milyen tapasztalatokkal lettek gazdagabbak. CNESA partnerünk három pilot képzést is indított a projekt témakörében, kipróbálva az „Ülj mellém!” modellt.

Az erdélyi partnerünk – projekttapasztalatait összefoglalva – kiemelte az idősek mint új célcsoport felé fordulásuk szándékát, a nemzedékek egymáshoz való közelítésének és a partneri egymástól tanulás fontosságát.

Martosi partnerünk az együttműködés lehetőségét emelte ki legfőbb hozadékként.     

3 év, 4 csapat, 12 nemzetközi találkozó, 16 jó gyakorlat-egy szuper projektben
3 év, 4 csapat, 12 nemzetközi találkozó, 16 jó gyakorlat-egy szuper projektben
3 év, 4 csapat, 12 nemzetközi találkozó, 16 jó gyakorlat-egy szuper projektben

(Képeinken Sarnyai Károly magyarkanizsai, Balla Zoltán székelyudvarhelyi és

 Edmár Attila martosi partnerünk tart előadást)

Megtekintettük még az Alsómocsoládi Teleház „NetreFel!” tananyagának ismertetőjét, melynek témaköre a projektünkkel megegyező: az idősek digitális képességeinek fejlesztése. Érdekes színfoltnak számított a Tempus Közalapítvány prezentációja, mely az újabb pályázati lehetőségeket mutatta be.

A szakmai tartalomban bővelkedő, mégis jó hangulatú konferencia után együtt töltötték a délutánt a partnerek, megismerkedve Tata és környéke szépségeivel, értékeivel.    

A négy szervezet közös munkája alapján elkészült jó gyakorlat gyűjtemény elérhető lesz a partnerek honlapjain.

Szöveg: Dr. Nagyháziné Szabó Bernadette

Fotók: Farkasdi Tünde

3 év, 4 csapat, 12 nemzetközi találkozó, 16 jó gyakorlat-egy szuper projektben