A nők Horvátországban Nőtörténelem és női művelődés (Feminizmus és történelem sorozat)

A történelem egy speciális ága a feminista filozófiával áthatott ún. nőtörténelem, amely a sokkal inkább a férfiakra koncentráló klasszikus történetírás kulisszái mögött meghúzódó női sorsokra, életművekre, kiemelkedő személyiségekre koncentrál. A kötetben eme diszciplína horvát vonatkozású tanulmányaiból találunk hatot. Ez első a Dráva-Száva közötti településeken élő nők helyzetét vázolja fel a fejlett és késő középkorban, majd a 14. században élt Kotromanić Erzsébet magyar királyné portréját rajzolja meg Ana Munk. Ezután egy 16. századi nemes hölgy, Marija Gondola Gozze írásának elemzését, valamint a 16-17. századi Zengg (ma Senj) kikötővárosában élő uszk feleségek mindennapjainak a bemutatását olvashatjuk. Az utolsó három írás témája a nőoktatás helyzete a 19. század végi Észak-Horvátországban, a nők értékelése és helyzete a jugoszláv ideológián belül, illetve a feminizmus helyzete a ’60-as évektől napjainkig az egykori Jugoszláviában és a mai Horvátországban. Az egyes írásokat jegyzetek zárják. A kiadvány végén a szerzők rövid bemutatását találjuk. 

(Forrás: bookline.hu)