Közös emlékezés a Tatai Népfőiskola megalapítására

Az új esztendő hivatalos programsora egy méltó és szép megemlékezéssel kezdődött január 7-én a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaságnál. Az egykori Malom Szálló, mostani Arnold Hotel előtt gyülekeztek a program meghívottjai, ahol 83 éve nyitotta meg kapuit a Tatai Népfőiskola. Az időjárás is kedvezett a szép eseményhez, hiszen verőfényes, tiszta idő várta a megemlékezőket.

Az ünnepség első részében köszöntő beszédek hangzottak el. Először Dr. Kancz Csaba főispán, a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal vezetője szólt az egybegyűltekhez. Beszédében fontosnak tartotta hangsúlyozni Magyary Zoltán állam- és jogtudományban elért eredményeit, e szellemi örökség jelentőségét és aktualitását. A Tatai Népfőiskoláról szólva elmondta: nehéz időszakban indult el ez a mozgalom (1940.01.07.), mégis a kor fontos tudásának a birtokába kerültek az ott végzett népfőiskolások. Köszönetet mondott a 28. éve működő MZNT-nek is azért, mert színvonalas munkájával a régi tatai népfőiskolai mozgalmat tovább viszi, élteti.

A következő szónok, Michl József polgármester jelképesnek nevezte az évfordulót, hiszen azon a helyszínen indul évről évre az új esztendő ünnepségsorozata. Kiemelte továbbá: Magyarytól tanulnunk kell, hogy a tőle átvett tudást kamatoztathassuk a mai életünkben is. Fontosnak tartotta, hogy a fiatalok is emlékezzenek a nagy szellemi elődre, hiszen Magyary egész életében, tudományos munkásságával is azon volt, hogy élhetőbbé, szebbé tegye az emberek életét.

Dr. Márkus Mihály református püspök írásban szólt az emlékezőkhöz, mivel hivatalos elfoglaltsága miatt nem vehetett részt az ünnepségen. Üzenetében először történelmi kitekintést adott a hallgatóságnak a nemzetközi népfőiskolai mozgalomról, majd a Tatai Népfőiskola megalapítóiról emlékezett meg. Kiemelte az egyházak egymáshoz közeledésének „ökumenikus gondolatát”: különböző felekezetű népfőiskolások elsőként tanultak együtt Tatán. Ennek az „élő és éltető közösségnek” a mai korba átmentője a Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság mint az „évszázados népfőiskolai gondolat hűséges őrzője”.

Végül az MZNT részéről Dr. Nagyháziné Szabó Bernadette elnökségi tag, kommunikációs vezető köszöntötte a résztvevőket. Beszédében három lényeges hívószót emelt ki: innováció, élethosszig tartó tanulás és közösségépítés. Ezen feladatok egyrészt az MZNT sajátjai, de szervesen következnek Magyary egész életművéből és a hajdani népfőiskola működéséből is. A szociális vármegye, a közjóléti szövetkezeti modellkísérlet az innovációhoz tartozó fogalmak – ahogyan az MZNT is igyekszik tevékenységeiben új irányvonalakat kijelölni és azok mentén haladni a szokásos tevékenységek mellett. Az élethosszig tartó tanulás lehetővé tétele mindkét népfőiskolára szintén egyaránt vonatkozik. Ugyanígy a közösségek építése is, hiszen ahogyan 83 éve is, napjaninkban szintén alapvető cél a bevont egyének sokaságának közösséggé formálása, kohéziójának megteremtése és éltetése.

Az ünnepi köszöntőket követően a megyei és a városi vezető, valamint a népfőiskola elnöke elhelyezte a tisztelet és megemlékezés koszorúit a Tatai Népfőiskola emléktábláján.

Dr. Nagyháziné Szabó Bernadette